Dne 30.listopadu 2014 bylo ukončeno pilotní ověření projektu "Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologicky nemocných". Projekt je financován z Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (OP VK) podrobnosti viz sekce: EDUKAČNÍ PROGRAM