Cíl nadace:

Nadace Východočeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborů, kterým není lhostejný život spoluobčanů. Hlavním cílem nadace je snížit úmrtnost na nádorová onemocnění ve Východočeském regionu. Řada aktivit nadace je celostátního i mezinárodního významu.