vystoupení mažoretek

fotbalové utkání

zábava nejen pro dospělé

nutná administrativa

tombola

předání sbírky předsedovi správní rady

Ing.Bradík s Doc.Peterou