Nadace Východočeská onkologie

Zapsaná v nadačním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu N, vložce číslo 195
IČO 260 05 981
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Czech Republic

telefon: +420 495 832 460
e-mail: info@oncol.org
www.oncol.org

Bankovní spojení
Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu 35-0853450257/0100