Připravované projekty

Standardy onkologické péče (2004)
Publikace pro praktické lékaře a regionální lůžková zařízení. Základní léčebné postupy u hlavních diagnóz, komplikace, dispenzarizace, kontakt na specialisty ve FN Hradec Králové. Náklady cca 100 tis Kč.


Projekt CT simulátor (2005-2006)
CT simulátor je kombinací speciálně upraveného diagnostického CT přístroje se softwarem pro simulaci a verifikaci radioterapie. Spolu s technologií IMRT znamená další výrazný pokrok v léčbě zhoubných nádorů ionizujícím zářením. Cena zařízení je cca 15 mil Kč.Podpora významných výzkumných projektů v oblasti experimentální onkologie, rozvoje metod na podporu léčby nádorů a tkáňové reparace.Podpora projektů v oblasti paliativní péče u onkologicky nemocných.


Nadace se podílela:

Projekt IMRT
Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je nejnovější technologie pro cílenou léčbu zářením. U řady nádorových lokalit nabízí vyšší šanci na vyléčení a méně komplikací. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové začala používat IMRT jako první pracoviště v ČR. V roce 2004 bylo touto metodou léčeno 200 pacientů.


Výzkumný projekt
Výzkum kmenových buněk a jejich použití v onkologické léčbě. Projekt probíhá ve spolupráci s National Institute of Health, USA.


Hradecké dny 2004
V. ročník onkologického sympózia za účasti více než 100 předních odborníků z celé ČR (únor 2004).


Pecka 2004
Tradiční regionální onkologický seminář, tentokrát s tématikou gynekologických nádorů (červen 2004).


Mezinárodní onkologické sympózium 2005
Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (únor 2005).


Pilotní ověření vzdělávacího programu (Leden 2014)
Zahájili jsme ověřování u středního zdravotního personálu a administrativních pracovnic. (Více v sekci Edukační program.)