Zhoubný nádor je Damoklův meč nad každým z nás nebo nad našimi blízkými. Proto boj s rakovinou není záležitost jen resortu zdravotnictví, ale měla by se na něm ve vlastním zájmu podílet celá společnost.
Přes veškeré pokroky dosažené v léčbě v posledních desetiletích výsledky nejsou uspokojivé. Cesty ke zlepšení tohoto stavu však existují, počínaje prevencí, přes optimalizaci organizace onkologické péče, důsledné uplatňování moderních diagnostických a léčebných postupů, po klinický a laboratorní výzkum. Realizace těchto cest je náplní Nadace Východočeská onkologie.


Salus aegroti suprema lex est.
Blaho pacienta je nejvyšším zákonem.Jsi 24781. návštěvník.